Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành pháp”

 
=== Mô hình quân chủ đại nghị ===
Mô hình quân chủ đại nghị ([[quân chủ lập hiến]]) có đặc điểm: Thủ tướng giữ vai trò nổi trội trong thực hiện quyền lực chính trị, là người quyết định đường lối chính trị của Chính phủ, mà nguyên nhân sâu xa là bởi Thủ tướng là thủ lĩnh chính trị của đảng chiếm ưu thế trong Nghị viện. Trong chế độ này, giữa lập pháp và hành pháp không có sự tách biệt hoàn toàn mà thường xuyên liên hệ với nhau. Nguyên thủ quốc gia chỉ mang tính tượng trưng.
 
== Xem thêm ==