Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành pháp”

 
=== Cộng hoà tổng thống ===
Mô hình hành pháp ở các nước theo chính thể cộng hoà tổng thống có đặc điểm:
 
* Tổng thống do nhân dân bầu, vừa đứng đầu Nhà nước, vừa đứng đầu nhánh hành pháp.
* Tất cả các quyền hành pháp được Hiến pháp trực tiếp quy định cho Tổng thống.
* Tổng thống có quyền bổ nhiệm các thành viên Chính phủ, các thẩm phán tòa án liên bang với sự đồng ý của Thượng viện.
* Tổng thống có quyền phủ quyết các đạo luật đã được Nghị viện thông qua.
* Tổng thống không chịu trách nhiệm trước Nghị viện…
 
== Xem thêm ==