Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hành pháp”

* Tổng thống có quyền phủ quyết các đạo luật đã được Nghị viện thông qua.
* Tổng thống không chịu trách nhiệm trước Nghị viện…
 
== Đặc trưng ==
 
* Quyền hành pháp là trung tâm của quyền lực nhà nước, đóng vai trò chính trong tổ chức và thực thi quyền lực nhà nước.
* Quyền hành pháp được tổ chức ở mỗi quốc gia theo một mô hình, chứ không giống nhau.
* Việc kiểm soát quyền hành pháp luôn là nội dung quan trọng trong tổ chức và thực thi quyền hành pháp.
 
== Xem thêm ==