Khác biệt giữa các bản “Mang Yang”

không có tóm lược sửa đổi
n (Sửa {{tham khảo|2}} → {{tham khảo|30em}}. (via JWB))
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Sau năm [[1975]], huyện Mang Yang có thị trấn Mang Yang và 25 xã: Al Bá, Ayun, Bờ Ngoong, Chư Á, Chư Jôr, Đắk Đoa, Đắk Trôi, Đê Ar, Dun, Glar, Hà Đông, Hà Bầu, Hà Tây, Hbông, H'neng, Hra, Ia Băng, Ia Tiêm, Ia Pết, Kdang, Kon Chiêng, Kon Dơng, Lơ Pang, Nam Yang, Trang.
 
Ngày [[17- tháng 8-]] năm [[1981]], chia xã Lơ Pang thành 2 xã lấy tên là xã Lơ Pang và xã Kon Thụp; chuyển xã Tân Bình thuộc thị xã Pleiku (nay là thành phố Pleiku) về huyện Mang Yang quản lý; chuyển 2 xã Chư Á và Chư Jôr về thị xã Pleiku quản lý (hiện nay Chư Á thuộc thành phố Pleiku và Chư Jôr đã sáp nhập vào xã Chư Đang Ya thuộc huyện Chư Păh); cùng thời điểm này, 5 xã: Ia Tiêm, Bờ Ngoong, Al Bá, Hbông, Dun chuyển sang trực thuộc huyện [[Chư Sê]]. Huyện Mang Yang còn lại thị trấn Mang Yang và 20 xã: Ayun, Đắk Đoa, Đắk Trôi, Đê Ar, Glar, Hà Đông, Hà Bầu, Hà Tây, H'neng, Hra, Ia Băng, Ia Pết, Kdang, Kon Chiêng, Kon Dơng, Kon Thụp, Lơ Pang, Nam Yang, Tân Bình, Trang.
 
Ngày [[29- tháng 10-]] năm [[1983]], chia xã Ia Pết thành 2 xã lấy tên là xã Ia Pết và xã A Dơk; chia xã Kdang thành 2 xã lấy tên là xã Kdang và xã Kon Gang.
 
Ngày [[30- tháng 5-]] năm [[1988]], chia xã Kon Dơng thành 2 xã lấy tên là xã Kon Dơng và xã Hải Yang.
 
Ngày [[11- tháng 11-]] năm [[1996]], thành lập xã Đắk Tơ Ver trên cơ sở 3.700 ha diện tích tự nhiên và 967 nhân khẩu của xã Đắk Đoa; thành lập xã Chư ĐăngĐang Ya trên cơ sở 4.200 ha diện tích tự nhiên và 854 nhân khẩu của xã Hà Bầu; chuyển 3 xã: Hà Tây, Đắk Tơ Ver, Chư ĐăngĐang Ya về huyện [[Chư Păh]] quản lý.
 
Ngày [[11- tháng 8-]] năm [[1999]], chia xã Kon Dơng thành thị trấn Kon Dơng và xã Đắk Yă.
 
Cuối năm [[1999]], huyện Mang Yang có 2 thị trấn: Mang Yang, Kon Dơng và 22 xã: A Dơk, Ayun, Đắk Đoa, Đắk Trôi, Đắk Yă, Đê Ar, Glar, Hà Bầu, Hà Đông, Hải Yang, H'neng, Hra, Ia Băng, Ia Pết, Kdang, Kon Chiêng, Kon Gang, Kon Thụp, Lơ Pang, Nam Yang, Tân Bình, Trang.
 
Ngày [[21- tháng 8-]] năm [[2000]], đổi tên xã Đắk Đoa thành xã Đắk Sơ Mei; đổi tên thị trấn Mang Yang thành thị trấn Đắk Đoa; thành lập xã Đắk Djrăng trên cơ sở 1.564 ha diện tích tự nhiên và 1.083 nhân khẩu của xã KDang; 3.158,7 ha diện tích tự nhiên và 1.824 nhân khẩu của xã Đăk Yă; tách thị trấn Đắk Đoa và 14 xã: A Dơk, Đắk Sơ Mei, Glar, Hà Bầu, Hà Đông, Hải Yang, H'neng, Ia Băng, Ia Pết, Kdang, Kon Gang, Nam Yang, Tân Bình, Trang để thành lập huyện [[Đắk Đoa]]. Huyện Mang Yang còn lại thị trấn Kon Dơng và 9 xã: Ayun, Đắk Djrăng, Đắk Trôi, Đắk Yă, Đê Ar, Hra, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang.
 
Huyện Mang Yang còn lại thị trấn Kon Dơng và 9 xã: Ayun, Đắk Djrăng, Đắk Trôi, Đắk Yă, Đê Ar, Hra, Kon Chiêng, Kon Thụp, Lơ Pang.
 
Ngày [[15- tháng 9-]] năm [[2006]], thành lập xã Đắk Jơ Ta trên cơ sở 11.587,76 ha diện tích tự nhiên và 2.237 nhân khẩu của xã Ayun; thành lập xã Đắk Ta Ley trên cơ sở 4.688,36 ha diện tích tự nhiên và 2.515 nhân khẩu của xã Hra.
 
Huyện Mang Yang có 1 thị trấn và 11 xã như hiện nay.
 
Ngày 15-9-2006, thành lập xã Đắk Jơ Ta trên cơ sở 11.587,76 ha diện tích tự nhiên và 2.237 nhân khẩu của xã Ayun; thành lập xã Đắk Ta Ley trên cơ sở 4.688,36 ha diện tích tự nhiên và 2.515 nhân khẩu của xã Hra.
==Kinh tế - xã hội==
===Kinh tế===