Khác biệt giữa các bản “Đô thị Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa ngày tháng năm
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Các huyện là đô thị loại IV:'''
 
*Huyện [[Tịnh Biên]], [[An Giang]] (Đô thị Tịnh Biên mở rộng, bao gồm 3 thị trấn: [[Tịnh Biên (thị trấn)|Tịnh Biên]], [[Chi Lăng, Tịnh Biên|Chi Lăng]], [[Nhà Bàng]] và 11 xã thuộc huyện Tịnh Biên).<ref>http://www.xaydung.gov.vn/web/guest/41/-/tin-chi-tiet/R1Tm/50136/439593/hoi-nghi-tham-dinh-de-an-de-nghi-cong-nhan-do-thi-tinh-bien-mo-rong-tinh-an-giang-dat-tieu-chuan-do-thi-loai-iv.html</ref>
*Huyện [[Chơn Thành]], [[Bình Phước]] (Khu vực dự kiến thành lập thị xã Chơn Thành, bao gồm thị trấn [[Chơn Thành (thị trấn)|Chơn Thành]] và 8 xã thuộc huyện Chơn Thành).<ref>[https://baoxaydung.com.vn/binh-phuoc-khu-vuc-du-kien-thanh-lap-thi-xa-chon-thanh-dat-tieu-chi-do-thi-loai-iv-289496.html Báo Xây dựng]</ref>
*Huyện [[Thuận Thành]], [[Bắc Ninh]] (Thị trấn Hồ mở rộng, bao gồm thị trấn [[Hồ (thị trấn)|Hồ]] và 17 xã thuộc huyện Thuận Thành).<ref>[https://baoxaydung.com.vn/bac-ninh-do-thi-ho-mo-rong-dat-tieu-chi-do-thi-loai-iv-292751.html]</ref>