Khác biệt giữa các bản “Danh sách thị trấn tại Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Khóa|small=yes}}
Tính đến ngày 9 tháng 12 năm 2020, Việt Nam có 607 thị trấn. Tỉnh có nhiều thị trấn nhất là [[Thanh Hóa]] với 28 thị trấn, tiếp theo là thành phố [[Hà Nội]] với 21 thị trấn, tỉnh [[Ninh Thuận]] chỉ có 3 thị trấn còn thành phố [[Đà Nẵng]] không có thị trấn nào. Các thị trấn hầu hết đều được xếp hạng là [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại V|đô thị loại V]] (cấp đô thị thấp nhất tại Việt Nam). Tuy nhiên, có 62 thị trấn là [[Đô thị Việt Nam#Đô thị loại IV|đô thị loại IV]] (bao gồm cả 56 thị trấn thuộc babốn huyện là đô thị loại IV).
{{mục lục trái}}
{{Bản đồ vị trí các thị trấn Việt Nam}}