Khác biệt giữa các bản “Exo (nhóm nhạc)”

Xóa đổi hướng đến trang EXO (nhóm nhạc)
(Đổi hướng đến EXO (nhóm nhạc))
Thẻ: Trang đổi hướng mới
 
(Xóa đổi hướng đến trang EXO (nhóm nhạc))
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017 Xóa đổi hướng Đã được lùi sửa Thêm bản mẫu Chờ xóa
{{xóa|Để đổi tên bài. Dựa theo enwiki thì chữ "Exo" không được viết hoa}}
#REDIRECT [[EXO (nhóm nhạc)]]