Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Túc Tổ”

Thẻ: Thêm một hay nhiều mục vào danh sách
 
==Danh sách==
* Đông Tấn Túc Tổ [[Tấn Minh Đế|Tư Mã Thiệu]] (có sách chép là Túc Tông)
* [[Bắc Ngụy Túc Tổ]] Nguyên Hiệp (do [[Bắc Ngụy Hiếu Trang Đế]] truy tôn)
* [[Võ Cư Thường| Võ Chu Túc Tổ]] Võ Cư Thường (do [[Võ Tắc Thiên]] truy tôn)