Khác biệt giữa các bản “Vĩnh Thạnh Trung”

Không thay đổi kích thước ,  1 tháng trước
n
không có tóm lược sửa đổi
(Số liệu năm 1999 có j mà phải lược bỏ?!)
n
Ngày [[12 tháng 1]] năm [[1984]], Hội đồng Bộ trưởng ban hành Quyết định 8-HĐBT<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-8-HDBT-phan-vach-dia-gioi-phuong-thi-tran-xa-tinh-An-Giang-43393.aspx|tựa đề=Quyết định 8-HĐBT năm 1984 về việc phân vạch địa giới phường, thị trấn và một số xã thuộc tỉnh An Giang|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, sáp nhập một phần ấp Vĩnh Bình của xã Vĩnh Thạnh Trung vào xã Thạnh Mỹ Tây.
 
Theo thống kê năm 20191999, xã Vĩnh Thạnh Trung có diện tích 28,47&nbsp;km², dân số 28.881 người<ref name=MS>{{chú thích web| url =http://mic.gov.vn/uploads/20100623/E124-2009%20(31-12)2-MSDVHCVN.xls | title =Mã số đơn vị hành chính Việt Nam | accessdate =ngày 10 tháng 4 năm 2012 | publisher =Bộ Thông tin & Truyền thông}}</ref>, mật độ dân số đạt 1.014 người/km².
 
Ngày [[9 tháng 12]] năm [[2020]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1107/NQ-UBTVQH14<ref name=NQ1107>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-1107-NQ-UBTVQH14-2020-thanh-lap-thi-tran-Vinh-Thanh-Trung-thuoc-huyen-Chau-Phu-An-Giang-459972.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 1107/NQ-UBTVQH14 năm 2020 về việc thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc huyện Châu Phú, thị trấn Cô Tô thuộc huyện Tri Tôn và thị trấn Vĩnh Bình thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó, thành lập thị trấn Vĩnh Thạnh Trung trên cơ sở toàn bộ 28,43 km² diện tích tự nhiên và 29.528 người của xã Vĩnh Thạnh Trung.