Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Từ Tường”

n
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “'''Từ Tường''' ({{zh|t=徐詳|p=Xu Xiang}}; ? - ?), tự '''Tử Minh''' (子明), là quan viên Đông Ngô thời Tam Quốc trong lịch sử Trung…”)
 
nKhông có tóm lược sửa đổi
'''Từ Tường''' ({{zh|t=徐詳|s=徐详|p=Xu Xiang}}; ? - ?), tự '''Tử Minh''' (子明), là quan viên [[Đông Ngô]] thời Tam Quốc trong [[lịch sử Trung Quốc]].
 
== Cuộc đời ==
Từ Tường quê ở huyện [[Ô Trình]], quận [[Ngô (quận)|Ngô]], [[Dương Châu]]<ref>Nay là [[Hồ Châu|Hồ Châu, Chiết Giang]].</ref> Năm 200, [[Tôn Quyền]] được phong làm Thảo Lỗ tướng quân, đóng ở [[Kinh Khẩu]], phong [[Hồ Tống]] làm thưThư bộ, [[Thị Nghi]] cùng Từ Tường cùng quản lý các việc cơ mật.<ref name="TQC 62">[[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Bùi Tùng Chi]] chú, ''[[Tam quốc chí]]'', ''Ngô thư'', quyển 17, ''[[:wikisource:zh:三國志/卷62|Thị Nghi Hồ Tống truyện]]''.</ref>
 
Năm 215, Tôn Quyền phá minh ước, cho quân đánh chiếm ba quận [[Trường Sa, Hồ Nam|Trường Sa]], [[Linh Lăng]], [[Quế Dương]]. [[Lưu Bị]] xuất quân đến [[Bạch Đế|thành Bạch Đế]], chuẩn bị đánh [[Giang Đông]]. Tôn Quyền khi đó thấy mình ít quân, phái Hồ Tống đến các huyện trưng binh, được hơn 6.000 người. Quyền đặt tên là Giải Phiền binh, chia làm hai bộ tả, hữu, phong Từ Tường làm Tả bộ đốc, Hồ Tống làm Hữu bộ đốc.<ref name="TQC 62" /><ref name="TBNL 69">[[Lý Phưởng]], ''[[Thái Bình ngự lãm]]'', quyển 69, ''[[:wikisource:zh:太平御覽/0069|Địa bộ (34): Châu]]''.</ref>
 
Năm 217, Tôn Quyền phái Từ Tường, khi đó giữ chức đôĐô úy kiêm thiếuThiếu phủ đến chỗ [[Tào Tháo]] xin hàng. Tào Tháo phái sứ giả đến đáp lễ, đồng ý sửa lại quan hệ, hứa hẹn hai nhà kết làm thông gia.<ref name="TQC 47">[[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Bùi Tùng Chi]] chú, ''[[Tam quốc chí]]'', ''Ngô thư'', quyển 2, ''[[:wikisource:zh:三國志/卷57|Ngô chủ truyện]]''.</ref><ref name="TBNL 236">[[Lý Phưởng]], ''[[Thái Bình ngự lãm]]'', quyển 236, ''[[:wikisource:zh:太平御覽/0236|Chức quan bộ (34): Thiếu phủ giám]]''.</ref>
 
Năm 221, Tôn Quyền được [[Tào Phi]] sắc phong làm Ngô vương, phong Hồ Tống, Thị Nghi, Từ Tường tước đìnhĐình hầu.<ref name="TQC 62" /> Lúc này, Quyền thiết lập ra chức Tiết độ quan, quản lý quân lương, giao cho Từ Tưởng đảm nhiệm, phong Thiên tướng quân.<ref name="TQC 64">[[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Bùi Tùng Chi]] chú, ''[[Tam quốc chí]]'', ''Ngô thư'', quyển 19, ''[[:wikisource:zh:三國志/卷64|Gia Cát Đằng nhị Tôn Bộc Dương truyện]]''.</ref>
 
Năm 229, Tôn Quyền xưng đế, dời đô [[Kiến Nghiệp]], phong Từ Tường, Hồ Tống làm hầuThị trung, thăng tước lên hươngHương hầu, kiêm nhiệm Tả, Hữu lĩnh quân.<ref name="TQC 62" /> Sau đó không còn ghi chép về Từ Tường, chỉ biết Tường chết trước Hồ Tống (243)<ref name="TQC 62" />, chức tiết độ do [[Gia Cát Khác]] kế nhiệm.<ref name="TQC 64" />
 
== Trong văn hóa ==
 
== Tham khảo ==
* [[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Bùi Tùng Chi]] chú, ''[[Tam quốc chí]]''.
 
== Chú thích ==
{{tham khảo|2}}
{{Nhân vật Tam Quốc}}
{{thời gian sống|thế kỷ 2|thập kỷ 230}}
 
[[Thể loại:Người Chiết Giang]]
[[Thể loại:Nhân vật chính trị Tam Quốc]]