Khác biệt giữa các bản “Quan Hưng”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
 
== Cuộc đời ==
Quan Hưng quê ở huyện [[Vận Thành|Giải Lương]], quận [[Hà Đông (quận cổ)|Hà Đông]], [[Tư Lệ]] hiệuHiệu úy bộ,<ref>Này là [[Vận Thành|Vận Thành, Sơn Tây]].</ref> là con thứ hai của Hán Thọ đình hầu [[Quan Vũ]] và là em trai của [[Quan Bình]].<ref name="TQC 36">[[Trần Thọ (sử gia)|Trần Thọ]], [[Bùi Tùng Chi]] chú, ''[[Tam quốc chí]]'', ''Thục thư'', quyển 6, ''[[:wikisource:zh:三國志/卷36|Quan Trương Mã Hoàng Triệu truyện]]''.</ref> Khi cha và anh ở lại trấn giữ [[Kinh Châu]], Quan Hưng vào Ích châu với [[Lưu Bị]] từ nhỏ và lớn lên tại [[Ích Châu]].<ref name="ldp394">Lê Đông Phương, sách đã dẫn, tr 394</ref>
 
Năm 220, Quan Vũ cùng Quan Bình bị [[Đông Ngô]] sát hại, Quan Hưng tập tước Hán Thọ đình hầu. Quan Hưng từ nhỏ liền có danh vọng, được thừa tướng [[Gia Cát Lượng]] vô cùng coi trọng, hơn hai mươi tuổi đã làm quan đến [[Thị trung]], trở thành trọng thần của triều đình.<ref name="TQC 36" />
{{Tham khảo}}
{{Nhân vật Tam Quốc}}
{{thời gian sống|thế kỷ 3|thế kỷ 3}}
 
[[Thể loại:Người Sơn Tây (Trung Quốc)]]
[[Thể loại:Nhân vật quân sự Thục Hán]]
[[Thể loại:Nhân vật chính trị Thục Hán]]
[[Thể loại:Năm sinh không rõ]]
[[Thể loại:Mất thế kỷ 3]]