Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Số một Đường vòng quanh Đài quan sát”

Number One Observatory Circle là địa chỉ số 1 trong đường vòng cung của khu vưc Đài quan sát
(Number One Observatory Circle là địa chỉ số 1 trong đường vòng cung của khu vưc Đài quan sát)
(Không có sự khác biệt)