Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc tỉnh Bắc Ninh”

không có tóm lược sửa đổi
|group2 =<center>Thị xã<br>[[Từ Sơn]]</center>
|list2=<div>
'''[[Phường (Việt Nam)|Phường]]''' (712):
[[Châu Khê, Từ Sơn|Châu Khê]]{{,}}
[[Đình Bảng]]{{,}}
[[Đồng Nguyên]]{{,}}
[[Đồng Kỵ]]{{,}}
[[Tân Hồng, Từ Sơn|Tân Hồng]]{{,}}
[[Trang Hạ (phường)|Trang Hạ]]
<br>
'''[[Xã (Việt Nam)|Xã]]''' (5):
[[Hương Mạc]]{{,}}
[[Phù Chẩn]]{{,}}
[[Phù Khê]]{{,}}
[[Tam Sơn, Từ Sơn|Tam Sơn]]{{,}}
[[Tân Hồng, Từ Sơn|Tân Hồng]]{{,}}
[[Trang Hạ (phường)|Trang Hạ]]{{,}}
[[Tương Giang]]
</div>