Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Đơn vị hành chính thuộc tỉnh Bắc Ninh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
[[Đình Bảng]]{{,}}
[[Đông Ngàn]]{{,}}
[[Đồng Nguyên]]{{,}}
[[Đồng Kỵ]]{{,}}
[[Đồng Nguyên]]{{,}}
[[Hương Mạc]]{{,}}
[[Phù Chẩn]]{{,}}