Khác biệt giữa các bản “Phù Chẩn”

không có tóm lược sửa đổi
| tỉnh = [[Bắc Ninh]]
| thị xã = [[Từ Sơn]]
| thành lập = 2021<ref>http://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?ItemID=51226</ref>
| thành lập = 2021
| trụ sở UBND =
| mã hành chính = 09397<ref>[http://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ Tổng cục Thống kê]</ref>