Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thảo luận:Hoạt động quân sự”

n
Đọc cái này là ra hết nè=)) https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/operation [[Thành viên:Ledinhthang|The Witch Hunter]] ([[Thảo luận Thành viên:Ledinhthang|thảo luận]]) 07:34, ngày 12 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:[[Thành viên:Ledinhthang|The Witch Hunter]] chuyện không đơn giản như vậy đâu bạn à. Mời bạn tham gia cuộc thảo luận này để sớm tìm được sự "đồng thuận" (sau khi đọc hết các ý kiến khác nhau ở trên). [[Thành viên:Nguyentrongphu|SicMundusCreatusEst]] ([[Thảo luận Thành viên:Nguyentrongphu|tiếng Latin]]) 09:28, ngày 12 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:::Người đang nhầm lẫn ở đây là bạn đấy, bạn dịch cái peacekeeping operation là gì nhỉ, chẳng lẽ là cuộc hành quân gìn giữ hòa bình :)), định nghĩa en-en an activity that is planned to achieve something, tất cả các nghĩa cuộc hành quân hay chiến dịch cũng nằm trong nghĩa hoạt động của từ operation này thôi, nếu thêm cái intelligent đi cùng operation thì bạn dịch kiểu gì nhỉ[[Thành viên:Ledinhthang|The Witch Hunter]] ([[Thảo luận Thành viên:Ledinhthang|thảo luận]]) 09:51, ngày 12 tháng 1 năm 2021 (UTC)