Khác biệt giữa các bản “Thành viên:J. Smile (Love & V.A.V.I)/common.js”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “// Dark Mode for Vietnamese Wikipedia mw.loader.load('https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thành_viên:P.T.Đ/dark-mode.js&action=raw&ctype=text/javascript');”)
 
 
// Dark Mode for Vietnamese Wikipedia
mw.loader.load('https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Thành_viên:P.T.Đ/dark-mode.js&action=raw&ctype=text/javascript');