Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Hoạt động quân sự”

không có tóm lược sửa đổi
:Công việc dang dở của tôi rất nhiều bài chưa bao giờ hoàn thành trên thực tế, và thỉnh thoảng tôi vẫn quay lại đặt chú thích, anh cứ list thứ gì tôi sáng tạo, tôi sẽ đích thân xóa nó, thậm chí cho anh xóa cả 1 bài viết. thề có Chúa, tôi sẽ là người đầu tiên bỏ phiếu bất tín nhiệm rút quyền Bảo quản viên của người này, Alphama. Tôi nhất định ủng hộ việc loại bỏ thẩm quyền của thành viên này. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 04:01, ngày 13 tháng 1 năm 2021 (UTC)
::Tôi sẽ giành phần đời wiki còn lại của tôi để chờ ngày đặt lá phiếu loại bỏ thẩm quyền của người này. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 04:09, ngày 13 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:::"Hoạt động quân sự" là 1 thuật ngữ quân sự mà bị cho là sáng tạo thì tôi phỉ nhổ vào sự dốt nát của anh. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 04:12, ngày 13 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
== Các hình thức và cấp độ hoạt động quân sự ==