Khác biệt giữa các bản “Thảo luận:Hoạt động quân sự”

không có tóm lược sửa đổi
::Tôi sẽ giành phần đời wiki còn lại của tôi để chờ ngày đặt lá phiếu loại bỏ thẩm quyền của người này. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 04:09, ngày 13 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:::"Hoạt động quân sự" là 1 thuật ngữ quân sự mà bị cho là sáng tạo thì tôi phỉ nhổ vào sự dốt nát của anh. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 04:12, ngày 13 tháng 1 năm 2021 (UTC)
::::Muốn không cần phải động não sáng tạo thì qua wiki tiếng Anh lấy bài về dịch, ăn thứ thức ăn sẵn có do người khác làm, người ta nấu sẵn cho mà ăn, khỏi phải tự viết, và rồi làm thui chột khả năng tự viết bài của con người. Và khi gặp tình trạng chưa viết xong viết dang dở thì bị coi là sáng tạo thì cứ vui vẻ xóa hết các công việc đó, đuổi bớt người đi, rồi ôm luôn cái wiki này hoạt động một mình. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 04:26, ngày 13 tháng 1 năm 2021 (UTC)
:::::Tôi không có ngán anh đâu. [[User:Đông Minh|<span style="background:#007FFF;color:white;border-radius:10px;">&nbsp;''Đ Ô N G - M I N H''&nbsp;</span>]] <sup><span style="background:#FDEE00;border-radius:10px;">[[User talk:Đông Minh|nói với tôi]]</span></sup> 04:26, ngày 13 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
== Các hình thức và cấp độ hoạt động quân sự ==