Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Giải Mai vàng cho Phim được yêu thích nhất”

Trang mới: “{{Navbox | basestyle = background: #EEDD82 | name = Giải Mai vàng cho Phim được yêu thích nhất | bodyclass = hlist | title = Giải Mai v…”
(Trang mới: “{{Navbox | basestyle = background: #EEDD82 | name = Giải Mai vàng cho Phim được yêu thích nhất | bodyclass = hlist | title = Giải Mai v…”)
(Không có sự khác biệt)