Khác biệt giữa các bản “Bản mẫu:Thành viên yêu thích Ai là triệu phú”

Tập tin SDHL chỉ được dùng trong bài viết
(Trang mới: “{{Userbox |border-c = Violet |border-s = 2 |id-p = 2 |id-c = #FFC0CB |info-c = |info-fc = Black |id = Tập tin:Vietnam millionaire 2021.webp |info…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
 
(Tập tin SDHL chỉ được dùng trong bài viết)
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
 
{{Userbox |border-c = Violet |border-s = 2 |id-p = 2 |id-c = #FFC0CB |info-c = |info-fc = Black |id = [[Tập tin:Vietnam millionaire 2021.webp]] |info = <center>Thành viên này là một người yêu thích <br>'''[[Ai là triệu phú]]'''</center>}}
<noinclude>
</noinclude>