Khác biệt giữa các bản “Phù Cát”

n
 
==Hành chính==
Huyện Phù Cát có 18 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm 2 thị trấn: [[Ngô Mây, Phù Cát|Ngô Mây]] (huyện lỵ), [[Cát Tiến]] và 16 xã: [[Cát Chánh]], [[Cát Hải, Phù Cát|Cát Hải]], [[Cát Hanh]], [[Cát Hiệp]], [[Cát Hưng]], [[Cát Khánh]], [[Cát Lâm, Phù Cát|Cát Lâm]], [[Cát Minh]], [[Cát Nhơn]], [[Cát Sơn]], [[Cát Tài]], [[Cát Tân, Phù Cát|Cát Tân]], [[Cát Thắng]], [[Cát Thành, Phù Cát|Cát Thành]], [[Cát Trinh]], [[Cát Tường, Phù Cát|Cát Tường]].
 
==Lịch sử==