Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tầng Burdigala”

Trang mới: “{{Neogen}} '''Tầng Burdigala''' trong niên đại địa chấtkỳ đầu tiên của thế Mioc…”
(Trang mới: “{{Neogen}} '''Tầng Burdigala''' trong niên đại địa chấtkỳ đầu tiên của thế Mioc…”)
(Không có sự khác biệt)