Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chi Bảo”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
{{Infobox actor
|name = Chi Bảo
|image = Chi Bao Esquire Vietnam February 2014 2.jpg
|image =
|imagesize =
|caption = Chi Bảo tháng 2 năm 2014
|birthname = Phạm Gia Chi Bảo
|birthdate = {{birth date and age|1973|1|23}}