Biabiabia

Tham gia ngày 30 tháng 6 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: {| cellpadding="4" cellspacing="0" style="float: right; clear: right; margin-left: 20px; margin-top: 10px; border: 1px solid #aaaaaa; -moz-border-radius-topleft: 8.1px; -moz-border-radi...)
 
Không có tóm lược sửa đổi
{| cellpadding="4" cellspacing="0" style="float: right; clear: right; margin-left: 20px; margin-top: 10px; border: 1px solid #aaaaaa; -moz-border-radius-topleft: 8.1px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8.5px; -moz-border-radius-bottomright: 8.4px; padding: 0; background: #f9f9f9;"
|- style="background: #ccccff;"
|colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa; -moz-border-radius-topleft: 0.57em; padding: 0 5px; font-weight: bold; text-align: center; letter-spacing: 1pt"|Biabiabia|- style="font-size: 90%";
|- style="font-size: 90%";
| Nơi ở
| [[Thành phố Vũng Tàu]]
|- style="font-size: 90%";
| [[Giới tính]]
| colspan="2" style="border-bottom: 1px solid #aaaaaa; border-top: 1px solid #aaaaaa; font-weight: bold; text-align: center; letter-spacing: 1pt; font-variant: small-caps" | Sở thích
|- style="font-size: 90%";
| [[Image:Tennis icon.png|35px]] Sở thích
| Chơi [[thể thao]], chơi games, đọc sách, nghe nhạc,
Truy cập [[Internet]].
217

lần sửa đổi