Khác biệt giữa các bản “Đoàn Diên Khánh”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm nội dung không nguồn
Đoàn Diên Khánh lấy cành cây làm nạng chống, đi dưỡng thương, rồi luyện công, giết sạch kẻ thù, thủ đoạn tàn ác, nhẫn tâm đến mức được người ta phong làm Ác Quán Mãn Doanh (Thiên Hạ Đệ Nhất Ác Nhân).
==Sau khi trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Ác Nhân==
Đoàn Diên Khánh mấy lần trở lại [[Đại Lý]], mưu tính việc đoạt ngôi (vì thực ra ngai vàng vốn thuộc về Khánh, do Khánh bị mất tích nên hai người em họ lão là Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thuần đã lên kế vị), nhưng không được vì [[Đoàn Chính Minh]] hiền hậu, nhân từ, được lòng dân. Bản thân Đoàn Chính Minh, cũng hiểu theo lý mà nói, thì phải trả lại ngai vàng cho ông anh họ Đoàn Diên Khánh, nhưng quần thần đều không chịu, nên Đoàn Chính Minh đành cự tuyệt, không chịu trả lại ngai vàng cho Khánh. <br/>
Sau này, Đoàn Diên Khánh mưu tính việc hãm hại Đoàn gia bằng cách bắt [[Đoàn Dự]], [[Mộc Uyển Thanh]] nhốt chung vào một phòng ở Vạn Kiếp Cốc, lại cho uống xuân dược Âm Dương Hòa Hợp Tán. Đoàn Diên Khánh còn mời nhiều nhân vật trên giang hồ đến xem cảnh anh em [[Đoàn Dự]], [[Mộc Uyển Thanh]] loạn luân nhằm biêu rếu nhà họ Đoàn.
 
Người dùng vô danh