Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Mỹ Lộc, Cần Giuộc”

Năm 2018, xã Mỹ Lộc có diện tích 12,04 km², dân số là 16.589 người, mật độ dân số đạt 1.378 người/km².
 
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[2019]], Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An (nghị quyết có hiệu lực từ ngày [[1 tháng 1]] năm [[2020]])<ref name="NQ836">{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-836-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-thuoc-tinh-Long-An-432105.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 836/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Long An|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó:
*Điều chỉnh 1,91&nbsp;km² diện tích tự nhiên và 2.575 người của xã Mỹ Lộc vào thị trấn Cần Giuộc
*Điều chỉnh 2,66&nbsp;km² diện tích và 3.655 người còn lại của xã Trường Bình vừa giải thể vào xã Mỹ Lộc.