Khác biệt giữa các bản “Đoàn Diên Khánh”

| weapons = Cây nạng
}}
'''Đoàn Diên Khánh''' là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết [[Thiên long bát bộ]] của [[Kim Dung]]. Nguyên là ''hoàng thái tử'' nước [[Đại Lý]], con của Thượng Đức Hoàng đế Đoàn Liêm Nghĩa và là anhem họ của [[Đoàn Thọ Huy]] (Thượng Minh Đế), anh họ của hai anh em của [[Đoàn Chính Minh]] (Bảo Định Đế) và [[Đoàn Chính Thuần]] (Trấn Nam Vương) (3những người em họ này đều là cháuanh gọiem Đoàncon Liêmchú Nghĩa,con cha của của Khánh, bằng ''bác ruột''), đồng thời là cha đẻ của [[Đoàn Dự]].
 
Cha con Khánh bị kẻ phản loạn Dương Nghĩa Trinh lật đổ nhưng Khánh may mắn trốn được, về sau luyện thành võ công, giết hết kẻ thù, trở thành Ác Quán Mãn Doanh (kẻ ác nhất thiên hạ), thu nạp thêm [[Diệp Nhị Nương]], [[Nam Hải Ngạc Thần]], [[Vân Trung Hạc]] làm vây cánh, lập ra Tứ Đại Ác Nhân.<br/>
Người dùng vô danh