Khác biệt giữa các bản “Đoàn Diên Khánh”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm nội dung không nguồn
 
==Trước khi trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Ác Nhân==
Nhằm năm Thượng Đức thứ năm, Thượng Đức Đế, cha của Khánh, bị gian thần là Dương Nghĩa Trinh giết chết. Sau người cháu (gọi Thượng Đức Đế bằng chú) là Đoàn Thọ Huy được vị trung thần Cao Trí Thăng phò tá giết chết Dương Nghĩa Trinh, đưa lên kế vị hiệu là Thượng Minh đế. Thượng Minh đế không muốn làm vua, trị vì được một năm rồi xuất gia đầu Phật nhường ngôi báu lại cho em họ là Đoàn Chính Minh tức Bảo Định Đế.
Từ [[Nam Hải]] trở về, trên đường [[Đông Quảng]], Đoàn Diên Khánh bị kẻ thù vây đánh. Tuy giết hết được kẻ địch nhưng chính mình bị trọng thương: gãy hai chân, trên người có vô số vết thương bị dòi bọ, ruồi bâu, cổ họng bị cắt không còn nói được.<br/>
 
Từ [[Nam Hải]] trở về, trên đường [[Đông Quảng]], Đoàn Diên Khánh bị kẻ thù vây đánh. Tuy giết hết được kẻ địch nhưng chính mình bị trọng thương: gãy hai chân, trên người có vô số vết thương bị dòi bọ, ruồi bâu, cổ họng bị cắt không còn nói được.<br />
Đoàn Diên Khánh cố gắng lết đến [[chùa Thiên Long]], cầu cứu [[Khô Vinh]] đại sư (chủ trì [[chùa Thiên Long]], chú ruột mình, cũng là chú ruột của đương kim Hoàng Đế Đại Lý Đoàn Chính Minh) nhưng không được vì [[Khô Vinh]] đại sư đang ''xuất định''.
 
Người dùng vô danh