Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Khoa học vật liệu”

Vật liệu là đối tượng của ngành khoa học vật liệu gồm rất nhiều loại khác nhau về bản chất vật liệu, về cấu trúc vật liệu, về các tính chất,... Thông thường, nếu phân chia theo bản chất vật liệu thì chúng ta có các loại sau:
# [[Vật liệu kim loại]]
# [[Vật liệu gốm|Vật liệu silicat]]
# [[Vật liệu]] [[chất dẻo]]polymer
# [[Vật liệu composite]]
# [[Vật liệu xi măngđịnh hình|Vật liệu tổng hợp]]
# [[Vật liệu vô định hình]]
Nếu chia Vật liệu ra theo các ngành ứng dụng thì có:
# [[Vật liệu điện]]
Người dùng vô danh