Khác biệt giữa các bản “Đoàn Diên Khánh”

Thẻ: Soạn thảo trực quan Thêm nội dung không nguồn
Đoàn Diên Khánh lấy cành cây làm nạng chống chân, lặng lẽ đi dưỡng thương, không chờ gặp Khô Vinh Đại Sư nữa. Về sau luyện thành ''võ công cái thế'', giết sạch kẻ thù, thủ đoạn tàn nhẫn, ác độc đến mức được giang hồ phong làm '''Ác Quán Mãn Doanh''' (Thiên Hạ Đệ Nhất Ác Nhân - Kẻ độc ác nhất trong giang hồ).
==Sau khi trở thành Thiên Hạ Đệ Nhất Ác Nhân==
Đoàn Diên Khánh mấy lần trở lại [[Đại Lý]], mưu tính việc đoạt ngôi (vì thực ra ngai vàng ''vốn dĩ'' thuộc về Khánh, do Khánh bị ''mất tích'' nên hai người em họ của Khánh là Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thuần đã lên kế vị), nhưng đều thất bại, vì [[Đoàn Chính Minh]] hiền hậu, nhân từ, được lòng dân Đại Lý. Thực ra bản thân Đoàn Chính Minh, khi nhận ra anh họ mình là Thái Tử Đoàn Diên Khánh vẫn còn sống, cũng hiểu ''theo lý'' mà nói, thì phải trả lại ngai vàng cho Khánh, nhưng quần thần đều không chịu, vì lúc đó Khánh đã nổikhét tiếng trên giang hồ là tên đại gian đại ác, không xứng đáng lên ngôi vua, nên Đoàn Chình Minh đành cự tuyệt, nhất định không chịu trả lại ngai vàng cho Khánh. <br/>
 
Sau này, Đoàn Diên Khánh mưu tính việc hãm hại Đoàn gia bằng cách bắt [[Đoàn Dự]], [[Mộc Uyển Thanh]] nhốt chung vào một phòng ở Vạn Kiếp Cốc (vì nghe lỏm được việc hai người này là anh em ruột), lại cho uống xuân dược Âm Dương Hòa Hợp Tán. Đoàn Diên Khánh còn mời nhiều nhân vật trên giang hồ đến xem cảnh anh em [[Đoàn Dự]], [[Mộc Uyển Thanh]] loạn luân nhằm biêu rếu nhà họ Đoàn.
 
Âm mưu thất bại, vô tình gặp sứ giả [[Nhất Phẩm Đường]] ở [[Tây Hạ]] đang tuyển người võ công cao cường, Đoàn Diên Khánh dẫn [[Diệp Nhị Nương]], [[Nhạc Lão Tam]], [[Vân Trung Hạc]] gia nhập.
 
Trong lần giải thế cờ Trân Lung kì cục của [[Vô Nhai Tử]], Đoàn Diên Khánh suýt bị [[Đinh Xuân Thu]] làm tẩu hỏa nhập ma. May có [[Hư Trúc]] xông vào đánh một nước, vô tình cứu được Đoàn Diên Khánh nên Đoàn Diên Khánh ''trả ơn'' bằng cách âm thầm chỉ [[Hư Trúc]] cách phá thế cờ này.
 
Cuối truyện, Đoàn Diên Khánh bắt [[Đoàn Chính Thuần]] cùng các người tình của ông ([[Đao Bạch Phượng]], [[Tần Hồng Miên]], [[Nguyễn Tinh Trúc]], [[Cam Bảo Bảo]]), cùng với [[Mộ Dung Phục]] định ép [[Đoàn Chính Thuần]] nhường ngôi vua nhưng không thành.
 
Vào cuối tiểu thuyết, trước khi tự sát, [[Đao Bạch Phượng]] tiết lộ thân thế của [[Đoàn Dự]] cho Đoàn Diên Khánh. Đoàn Diên Khánh biết [[Đoàn Dự]] là con của mình, thầm mừng trong lòng. Biết con mình rồi sẽ được lên ngai vàng thì không còn muốn làm vua nữa bèn bỏ đi, quy ẩn giang hồ. (Thực ra Đoàn Diên Khánh mới chính là người phải được kế vị ngai vàng, Đoàn Chính Minh và Đoàn Chính Thuần đã ''cướp'' của Khánh, nên giờ phải ''trả lại'' cho Khánh, qua việc để con của Khánh là Đoàn Dự lên nối ngôi, cũng là '''hợp lẽ'''.
 
 
Người dùng vô danh