Khác biệt giữa các bản “Đoàn Diên Khánh”

| weapons = Cây nạng
}}
'''Đoàn Diên Khánh''' là nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết [[Thiên long bát bộ]] của nhà văn [[Kim Dung]]. NguyênKhánh nguyên là ''hoàng thái tử'' nước [[Đại Lý]], con của Thượng Đức Hoàng đế Đoàn Liêm Nghĩa., Khánh cũng là anh em ''con chú con bác'' với [[Đoàn Thọ Huy]] (Thượng Minh Đế), [[Đoàn Chính Minh]] (Bảo Định Đế) và [[Đoàn Chính Thuần]] (Trấn Nam Vương) , đồng thời là ''cha đẻ'' của [[Đoàn Dự]] (nhân vật chính). Xa hơn nữa, Đoàn Diên Khánh còn là ''cụ cố'' của Đoàn Trí Hưng, tức Nam Đế trong Anh Hùng Xạ Điêu, một trong ''Thiên Hạ Ngũ Tuyệt''.
 
Cha con Khánh bị kẻ phản loạn Dương Nghĩa Trinh lật đổ, nhưng Khánh may mắn trốn được, về sau luyện thành ''võ công cái thế'', giết hết kẻ thù, trở thành Ác Quán Mãn Doanh (kẻ ác nhất thiên hạ), thu nạp thêm [[Diệp Nhị Nương]], [[Nam Hải Ngạc Thần]], [[Vân Trung Hạc]] làm đồ đệ, lập ra nhóm '''Tứ Đại Ác Nhân''', không việc ác gì mà không dám làm.<br/>
Người dùng vô danh