Khác biệt giữa các bản “Hòa Mạc (phường)”

không có tóm lược sửa đổi
Đến năm [[2018]], thị trấn Hòa Mạc có diện tích 1,84 km², dân số là 7.360 người, mật độ dân số đạt 4.000 người/km².
 
Ngày [[17 tháng 12]] năm [[2019]], Ủy ban Thường vụ Quốc hội thôngban quahành Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam (nghị quyết có hiệu lực từ ngày [[1 tháng 1]] năm [[2020]])<ref name=NQ829>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-quyet-829-NQ-UBTVQH14-2019-sap-xep-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-xa-thuoc-tinh-Ha-Nam-432099.aspx|title=Nghị quyết số 829/NQ-UBTVQH14 năm 2019 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hà Nam|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>. Theo đó:
*Điều chỉnh 2,119&nbsp;km² diện tích tự nhiên và 3.794 người của xã Yên Bắc, 1,721&nbsp;km² diện tích tự nhiên và 334 người của xã Châu Giang vào thị trấn Hòa Mạc.
*Thành lập phường Hòa Mạc thuộc thị xã Duy Tiên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Hòa Mạc.