Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Tòa nhà Robot”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
::Chưa đủ điều kiện biểu quyết. [[Thành viên:Btd2008|Mặt Trời]] <sup>([[thảo luận thành viên:Btd2008|thảo luận]])</sup> 13:31, ngày 30 tháng 12 năm 2020 (UTC)
#{{OK}} bài ngắn, đọc trôi chảy, cũng lâu rồi chưa bỏ phiếu biểu quyết gì [[Thành viên:Hoanghauphuongdong123|'''<span style="color:silver;">hoàng hậu</span>''']] [[Thảo luận Thành viên:Hoanghauphuongdong123|'''<span style="color:silver;">phương đông</span>''']] 03:00, ngày 9 tháng 1 năm 2021 (UTC)
#{{OK}} Bài viết tốt [[Thành viên:Baoothersks|<span style="color:#00BFFF ">'''Legolas''' </span>]]<sup>[[User talk:Baoothersks|<font color="#D3212D">ᶑiệt ʈrừ ყêu ϰghiệt</font>]]</sup> 06:49, ngày 16 tháng 1 năm 2021 (UTC)
 
==== Chưa đồng ý ====