Khác biệt giữa các bản “Phan Thanh Bình (chính khách)”

n
không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n
 
{{Thông tin viên chức
| tên = Phan Thanh Bình
| hình =PGS Phan Thanh Bình.jpg
| cỡ hình =
| miêu tả =
| quốc tịch =
| ngày sinh = {{ngày sinh và tuổi|1960|4|10}}
| nơi sinh = phường [[Long Phú (phường)| Long Phú]], thị xã [[Tân Châu (thị xã)| Tân Châu]], tỉnh [[An Giang]], [[Việt Nam]]
| nơi chết =
| chức vụ = Chủ nhiệm [[Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội (Việt Nam)|Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội]]
| bắt đầu = [[22 tháng 7]] năm [[2016]]| kết thúc = nay<br/>{{số năm theo năm và ngày|2016|7|22}}
| kết thúc = nay<br/>{{số năm theo năm và ngày|2016|7|22}}
| tiền nhiệm = [[Nguyễn Thanh Hải (nữ chính khách)|Nguyễn Thanh Hải]]
| kế nhiệm = ''đương nhiệm''
| địa hạt = [[Hà Nội]]
| trưởng chức vụ =
| trưởng viên chức =
| phó chức vụ =
| phó viên chức =
| chức vụ khác =
| chức vụ 2 =Giám đốc [[Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Quốc gia TP.HCM]]
| thêm =
| bắt đầu 2 =[[2007]]
| chức vụ 2 = Giám đốc [[Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh|Đại học Quốc gia TP.HCM]]
| kết thúc 2 =[[2017]]<ref>[http://www.vnuhcm.edu.vn/?ArticleId=f27a1522-7f8a-4af4-a916-abad22e4c84f Công bố Quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2012-2017]</ref>
| tiềnbắt nhiệmđầu 2 = [[Nguyễn Tấn Phát2007]]
| kết thúc 2 = [[06 tháng 1]] năm [[2017]]<ref>[http://www.vnuhcm.edu.vn/?ArticleId=f27a1522-7f8a-4af4-a916-abad22e4c84f Công bố Quyết định tái bổ nhiệm chức vụ Giám đốc ĐHQG-HCM nhiệm kỳ 2012-2017]</ref>
| kế nhiệm 2 =[[Huỳnh Thành Đạt]]
| địatiền hạtnhiệm 2 = [[ThànhNguyễn phốTấn Hồ Chí MinhPhát]]
| kế nhiệm 2 = [[Huỳnh Thành Đạt]]
| địa hạt 2 = [[Thành phố Hồ Chí Minh]]
| trưởng chức vụ 2 =
| trưởng viên chức 2 =
| phó chức vụ 2 =
| phó viên chức 2 =
| chức vụ khác 2 =
| thêm 2 =
| chức vụ 3 =
| bắt đầu 3 =
| kết thúc 3 =
| tiền nhiệm 3 =
| kế nhiệm 3 =
| địa hạt 3 =
| trưởng chức vụ 3 =
| trưởng viên chức 3 =
| phó chức vụ 3 =
| phó viên chức 3 =
| chức vụ khác 3 =
| thêm 3 =
| chức vụ 4 =
| bắt đầu 4 =
| kết thúc 4 =
| tiền nhiệm 4 =
| kế nhiệm 4 =
| địa hạt 4 =
| trưởng chức vụ 4 =
| trưởng viên chức 4 =
| phó chức vụ 4 =
| phó viên chức 4 =
| chức vụ khác 4 =
| thêm 4 =
| chức vụ 5 =
| bắt đầu 5 =
| kết thúc 5 =
| tiền nhiệm 5 =
| kế nhiệm 5 =
| địa hạt 5 =
| trưởng chức vụ 5 =
| trưởng viên chức 5 =
| phó chức vụ 5 =
| phó viên chức 5 =
| chức vụ khác 5 =
| thêm 5 =
| chức vụ 6 =
| bắt đầu 6 =
| kết thúc 6 =
| tiền nhiệm 6 =
| kế nhiệm 6 =
| địa hạt 6 =
| trưởng chức vụ 6 =
| trưởng viên chức 6 =
| phó chức vụ 6 =
| phó viên chức 6 =
| chức vụ khác 6 =
| thêm 6 =
| chức vụ 7 =
| bắt đầu 7 =
| kết thúc 7 =
| tiền nhiệm 7 =
| kế nhiệm 7 =
| địa hạt 7 =
| trưởng chức vụ 7 =
| trưởng viên chức 7 =
| phó chức vụ 7 =
| phó viên chức 7 =
| chức vụ khác 7 =
| thêm 7 =
| chức vụ 8 =
| bắt đầu 8 =
| kết thúc 8 =
| tiền nhiệm 8 =
| kế nhiệm 8 =
| địa hạt 8 =
| trưởng chức vụ 8 =
| trưởng viên chức 8 =
| phó chức vụ 8 =
| phó viên chức 8 =
| chức vụ khác 8 =
| thêm 8 =
| chức vụ 9 =
| bắt đầu 9 =
| kết thúc 9 =
| tiền nhiệm 9 =
| kế nhiệm 9 =
| địa hạt 9 =
| trưởng chức vụ 9 =
| trưởng viên chức 9 =
| phó chức vụ 9 =
| phó viên chức 9 =
| chức vụ khác 9 =
| thêm 9 =
| chức vụ 10 =
| bắt đầu 10 =
| kết thúc 10 =
| tiền nhiệm 10 =
| kế nhiệm 10 =
| địa hạt 10 =
| trưởng chức vụ 10 =
| trưởng viên chức 10 =
| phó chức vụ 10 =
| phó viên chức 10 =
| chức vụ khác 10 =
| thêm 10 =
| chức vụ 11 =
| bắt đầu 11 =
| kết thúc 11 =
| tiền nhiệm 11 =
| kế nhiệm 11 =
| địa hạt 11 =
| trưởng chức vụ 11 =
| trưởng viên chức 11 =
| phó chức vụ 11 =
| phó viên chức 11 =
| chức vụ khác 11 =
| thêm 11 =
| chức vụ 12 =
| bắt đầu 12 =
| kết thúc 12 =
| tiền nhiệm 12 =
| kế nhiệm 12 =
| địa hạt 12 =
| trưởng chức vụ 12 =
| trưởng viên chức 12 =
| phó chức vụ 12 =
| phó viên chức 12 =
| chức vụ khác 12 =
| thêm 12 =
| đa số =
| đảng = [[Đảng Cộng sản Việt Nam]]
| giáo dục = [[Phó Giáo sư]]-[[Tiến sĩ]]
| học trường =
| dânnghề tộcnghiệp =Kinh
| dân tộc = Kinh
| đạo =Không
| đạo = Không
| chữ ký =
| giải thưởng =
| họ hàng =
| vợ =