Khác biệt giữa các bản “Vũ Hải Quân”

Trang mới: “{{dablink|Về cầu thủ bóng đá, xem Phan Thanh Bình (cầu thủ bóng đá).}} {{Thông tin viên chức | tên = Vũ Hải Quân | hình = | cỡ h…”
(Trang mới: “{{dablink|Về cầu thủ bóng đá, xem Phan Thanh Bình (cầu thủ bóng đá).}} {{Thông tin viên chức | tên = Vũ Hải Quân | hình = | cỡ h…”)
(Không có sự khác biệt)