Khác biệt giữa các bản “Trà Lĩnh (huyện)”

n (Đã lùi lại sửa đổi của 2402:800:4188:5E55:E6C3:D808:BF5F:1E8F (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của PhutThu89)
Thẻ: Lùi tất cả
Ngày [[11 tháng 8]] năm [[1999]], chuyển xã Hùng Quốc thành thị trấn Hùng Quốc, thị trấn huyện lỵ huyện Trà Lĩnh.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/Nghi-dinh-69-1999-ND-CP-thanh-lap-thi-tran-thuoc-cac-huyen-Tra-Vinh-Thong-Nong-Thach-An-va-Quang-Hoa-tinh-Cao-Bang-45536.aspx|tựa đề=Nghị định 69/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn thuộc các huyện Trà Vinh, Thông Nông, Thạch An và Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
Ngày [[10 tháng 1]] năm [[2020]], Ủy ban thườngThường vụ Quốc hội thôngban quahành Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng. (nghị quyết có hiệu lực từ ngày [[1 tháng 2]] năm [[2020]])<ref name=NQ864>[http{{Chú thích web|url=https://vanban.chinhphuthuvienphapluat.vn/portalvan-ban/page/portalBo-may-hanh-chinh/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199015Nghi-quyet-864-NQ-UBTVQH14-2020-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-cap-xa-tinh-Cao-Bang-434042.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14]</ref> Theonăm đó,2020 sápvề nhậpviệc sắp Lưuxếp Ngọccác vàođơn vị Quanghành Vinh;chính sápcấp nhậphuyện, cấpthuộc Mườitỉnh vàoCao Bằng|tác Quanggiả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url Hánlưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>. Theo đó:
*Sáp nhập xã Lưu Ngọc vào xã Quang Vinh
*Sáp nhập xã Cô Mười vào xã Quang Hán.
 
Sau khi sáp nhập, huyện Trà Lĩnh có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn [[Trà Lĩnh|Hùng Quốc]] (huyện lỵ) và 7 xã: [[Cao Chương]], [[Quang Hán]], [[Quang Trung, Trùng Khánh|Quang Trung]], [[Quang Vinh, Trùng Khánh|Quang Vinh]], [[Quốc Toản]], [[Tri Phương, Trùng Khánh|Tri Phương]], [[Xuân Nội]].