Khác biệt giữa các bản “Quang Trung, Trùng Khánh”

n (thay địa chỉ liên kết ngoài đã đổi, replaced: http://www.gso.gov.vn/dmhc2015/ → http://www.gso.gov.vn/phuong-phap-thong-ke/danh-muc/don-vi-hanh-chinh/ using AWB)
Ngày [[9 tháng 9]] năm [[2019]], sáp nhập hai xóm Sác Hạ và Lũng Ngùa thành xóm Sác Hạ - Lũng Ngùa, sáp nhập hai xóm Búng Ổ và Sác Thượng - Cốc Đứa thành xóm Sác Thượng - Búng Ổ, sáp nhập hai xóm Tắng Giường - Ngã Tư và Bản Ga - Roỏng Khuất thành xóm Thôn Ga.<ref name=NQ-HĐND>[http://soytecaobang.gov.vn/Default.aspx?sname=syt&sid=1317&pageid=32322&p_steering=87245 Nghị quyết về việc sáp nhập, đổi tên các xóm, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Cao Bằng]</ref>
 
Ngày [[111 tháng 23]] năm [[2020]], huyện [[Trà Lĩnh (huyện)|Trà Lĩnh]] giải thể, xã Quang Trung được sáp nhập vào huyện Trùng Khánh.<ref name="NQ897">[http{{Chú thích web|url=https://vanban.chinhphuthuvienphapluat.vn/portalvan-ban/pageBo-may-hanh-chinh/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=2&_page=1&mode=detail&document_id=199225Nghi-quyet-897-NQ-UBTVQH14-2020-sap-xep-cac-don-vi-hanh-chinh-cap-huyen-tinh-Cao-Bang-435414.aspx|tựa đề=Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14] năm 2020 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và đổi tên đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Cao Bằng|tác giả=|họ=|tên=|ngày=|website=|url lưu trữ=|ngày lưu trữ=|url hỏng=|ngày truy cập=}}</ref>
 
==Hành chính==
Xã Quang Trung được chia thành 7 xóm: Bản Chang, Bản Ngắn, Lũng Lạn, Pác Rình - Kéo Háo, Sác Hạ - Lũng Ngùa, Sác Thượng - Búng Ổ, Thôn Ga.<ref name=NQ-HĐND/>