Khác biệt giữa các bản “Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh”

! TT!! width="120"|Giám đốc!! width="120"; align="center"|Thời gian!!align="center"| Chức vụ cao nhất
|-align="center"
|1||align="left"|TS. [[Trần Chí Đáo]]|| 1995 - 2001 || Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo kiêm Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM
|- align="center"
|2|| align="left"|PGS. TS [[Nguyễn Tấn Phát]] || 2001 - 2007|| Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo kiêm Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM
|- align="center"
|3|| align="left"|PGS. TS [[Phan Thanh Bình (sinh 1960)|Phan Thanh Bình]] || 2007 - 06/01/20172016||[[Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ủy viên Trung ương Đảng]], Uỷ viên [[Ủy ban thường vụ Quốc hội|Ủy ban Thường vụ Quốc hội]], Chủ nhiệm [[Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội (Việt Nam)|UB Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội]]
|- align="center"
|4|| align="left"|PGS. TS [[Huỳnh Thành Đạt]] || 06/01/2017 - 14/01/20212020 || Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ
|- align="center"
|5|| PGS. TS [[Vũ Hải Quân]]|| 14/01/2021 - nay ||Ủy viên Trung ương Đảng
|}