Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sửa đổi hiến pháp”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động Sửa đổi từ ứng dụng Android
 
== Xem thêm ==
* [[CácDanh sách các tu chính án hiếnHiến pháp củaHoa CanadaKỳ]]
* [[Các tu chính án hiến pháp của Ireland]]
* [[Danh sách các tu chính án Hiến pháp Hoa Kỳ|Các tu chính án hiến pháp is a little bit y the first thing that we của Mỹ]]
* [[Danh sách hiến pháp quốc gia]]
* [[Các cuộc trưng cầu dân ý tại Úc]]
 
== Ghi chú ==