Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sửa đổi hiến pháp”

không có tóm lược sửa đổi
n (Westfan đã đổi Tu chính án hiến pháp thành Sửa đổi hiến pháp qua đổi hướng)
Không có tóm lược sửa đổi
Dịch sang tiếng việt có nghĩa là " sửa'''Sửa đổi" tuhiến chínhpháp''' án trong tiếng việt là một từ không có nghĩa (hay '''tu chính án hiến pháp)''' Một là một sự thay đổi trong [[hiến pháp]] của một quốc gia hay của một bang (Ví dụ các tiểu bang của Mỹ). Trong các nền pháp lý có hiến pháp "cứng rắn" hay "vững chắc", các sửa đổi cần có một quy trình đặc biệt so với quy trình được dùng để ban hành luật thông thường.
Một '''tu chính án''' là phát âm hán việt của Xiūzhèng àn
 
Dịch sang tiếng việt có nghĩa là " sửa đổi" tu chính án trong tiếng việt là một từ không có nghĩa ( tu chính án hiến pháp) là một sự thay đổi trong [[hiến pháp]] của một quốc gia hay của một bang (Ví dụ các tiểu bang của Mỹ). Trong các nền pháp lý có hiến pháp "cứng rắn" hay "vững chắc", các sửa đổi cần có một quy trình đặc biệt
==Từ nguyên==
với quy trình được dùng để ban hành luật thông thường.
'''Tu chính án''' là phát âm hán việt của Xiūzhèng àn. Dịch sang tiếng việt có nghĩa là " sửa đổi" tu chính án trong tiếng việt là một từ không có nghĩa (tu chính án hiến pháp).
 
== Atlanta and I Các quy trình sửa đổi hiến pháp ==