Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bi-curious”

(Thuật ngữ bi-curious ngụ ý rằng cá nhân có hoặc không có kinh nghiệm đồng giới trong trường hợp cá nhân dị tính hoặc, có hoặc không có kinh nghiệm khác giới trong trường hợp cá nhân đồng tính, nhưng có thể tự xác định là bi-curious nếu họ cảm thấy họ chưa khám phá đầy đủ cảm xúc của mình với người đồng giới/ khác giới, hoặc không xác định mình có phải lưỡng tính hay không. → không có trong bản Anh <https://www.urbandictionary.com/define.php?term=bi-curious>)
Thuật ngữ bi-curious có nghĩa là một người có cảm giác mãnh liệt mình là một người song tính, và/ hoặc phân vân không biết mình có phải người song tính hay không. Tuy nhiên, họ chưa phân loại mình vào những người song tính
 
=== NguồnTừ gốcnguyên của từ ===
Theo Merriam-Webster, thuật ngữ này bắt đầu trở nên phổ biến sau năm 1984, nhưng Từ điển Partridge Mới về Từ Lóng và Tiếng Anh Không Thông Dụng [[:en:A_Dictionary_of_Slang_and_Unconventional_English|(The New Partridge Dictionary of Slang and Unconventional English)]] và trang web Lexico của Từ điển Oxford (Oxford Dictionaries’ Lexico) khẳng định rằng thuật ngữ này được đặt ra vào năm 1990.<ref>"What Does It Mean To Be "Bi-Curious"?". <!-- https://www.refinery29.com/en-us/what-is-bi-curious-meaning --></ref>