Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng tính giả”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
Tác giả của một công trình nghiên cứu lớn về đồng tính năm 2014, Alan Sanders, tuyên bố rằng ''"những đặc điểm phức tạp của khuynh hướng tình dục (bao gồm đồng tính) phụ thuộc vào nhiều yếu tố, từ cả di truyền lẫn ảnh hưởng từ [[môi trường sống]]."''<ref name="Coghlan">{{Cite journal|url = http://www.newscientist.com/article/dn26572-largest-study-of-gay-brothers-homes-in-on-gay-genes.html|title = Largest study of gay brothers homes in on 'gay genes'|last = Coghlan|first = Andy|date = ngày 17 tháng 11 năm 2014|journal = Psychological Medicine,|doi = 10.1017/S0033291714002451|pmid = |accessdate = ngày 27 tháng 12 năm 2014}}</ref> Nhà nghiên cứu McConaghy (năm 2006) cho thấy không có mối quan hệ giữa mức độ xúc cảm đồng tính với hành vi đồng tính luyến ái, dẫn ông đến kết luận rằng ảnh hưởng của thứ tự sinh về mức độ xúc cảm đồng tính không phải do yếu tố sinh học, mà đó là một quá trình ảnh hưởng từ xã hội.<ref name=McConaghy06>{{cite journal |author=McConaghy N, Hadzi-Pavlovic D, Stevens C, Manicavasagar V, Buhrich N, Vollmer-Conna U |title=Fraternal birth order and ratio of heterosexual/homosexual feelings in women and men |journal=J Homosex |volume=51 |issue=4 |pages=161–74 |year=2006 |pmid=17135133 |doi=10.1300/J082v51n04_09 }}</ref> Tính linh động của thiên hướng tình dục phụ thuộc vào từng cá nhân. Sự biến đổi diễn ra như thế nào phụ thuộc vào yếu tố cá nhân và [[Yếu tố môi trường trong thiên hướng tình dục|yếu tố môi trường]] (sự tác động của văn hóa xã hội, tôn giáo, gia đình, bạn bè...).
 
==Bi-curious==
{{Main|Bi-curious}}
'''Bi-curious''' là một hiện tượng trong đó những người có quan hệ tình dục khác giới/ đồng giới, tỏ ra tò mò hiếu kỳ hay cởi mở về hoạt động tình dục với giới tính khác so với đối tượng tình dục thông thường của người đó.<ref>https://www.merriam-webster.com/dictionary/bi-curious www.merriam-webster.com Retrieved 2019-09-21. Đặc trưng bởi sự cởi mở hoặc tò mò về việc quan hệ tình dục với một người có giới tính khác với giới tính của bạn tình thông thường: tò mò muốn khám phá hoặc thử nghiệm tình dục song tính.</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://books.google.com/books?id=IKLuAAAAMAAJ&q|tựa đề=Wilson G, Rahman Q (2008)|họ=Peter|tên=Owner|trang=15|isbn=178450663X|trích dẫn=Thuật ngữ “tò mò về song tính” đề cập thực tế rằng có nhiều người thẳng nhưng có thể coi trải nghiệm đồng tính luyến ái không thường xuyên để mở rộng hiểu biết của mình.}}</ref><ref>{{Chú thích web|url=https://books.google.com/books?id=44F2DwAAQBAJ&pg=PA43|tựa đề=Holleb ML (2019). The A-Z of Gender and Sexuality: From Ace to Ze.|họ=Jessica|trang=43|isbn=178450663X|trích dẫn=Những người tự nhận bản thân là dị tính luyến ái nhưng có tò mò về tình dục hoặc tình cảm với người đồng giới.}}</ref>
 
=="Đồng tính giả"==