Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đồng tính giả”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{wikify}}
'''Hành vi tình dục có tính tình huống''' ([[tiếng Anh]]: ''situational sexual behavior'') khác với hành vi mà người đó thông thường thể hiện, do yếu tố môi trường xã hội bằng cách nào đó cho phép, cỗ vũ hoặc ngăn cấm hành vi được đề cập. Nó có thể bao gồm những tình huống mà hành vi tình dục ưa thích của một người không thể diễn ra, mà thay vì ngưng hoạt động tình dục hoàn toàn, họ có thể thực hiện những hành vi tình dục thay thế.