Khác biệt giữa các bản “Tuy Phước”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| vùng = [[Duyên hải Nam Trung Bộ]]
| tỉnh = [[Bình Định]]
| thành phố =
| huyện lỵ = thị trấn [[Tuy Phước (thị trấn)|Tuy Phước]]
| thành lập =