Khác biệt giữa các bản “Tuy Phước”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| kinh giây = 10
| diện tích = 216,77 km²
| dân số = 180.191 người<ref name="DSVN2019"/>
| thời điểm dân số = 2015
| dân số thành thị =