Khác biệt giữa các bản “Tuy Phước”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| thời điểm dân số = 1/4/2019
| dân số thành thị = 26.846 người (15%)
| dân số nông thôn = 153.345 người (85%)
| mật độ dân số =
| dân tộc =