Khác biệt giữa các bản “Tuy Phước”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
| tỉnh = [[Bình Định]]
| huyện lỵ = thị trấn [[Tuy Phước (thị trấn)|Tuy Phước]]
| thành lập = 24/8/1981 (tái lập)
| phân chia hành chính = 2 thị trấn và 11 xã
| mã hành chính =