Khác biệt giữa các bản “Lê Trung Chinh”

Trang mới: “'''Lê Trung Chinh''' (sinh năm 1969) là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (…”
(Trang mới: “'''Lê Trung Chinh''' (sinh năm 1969) là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (…”)
(Không có sự khác biệt)