Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tuy Phước”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động Sửa đổi di động nâng cao
Cuối năm [[1975]], huyện Vân Canh và huyện Tuy Phước hợp nhất thành huyện Phước Vân, thuộc tỉnh Nghĩa Bình.
 
Ngày [[24 tháng 8]] năm [[1981]], huyện được tái lập do chia tách huyện Phước Vân thành hai huyện như cũ, ban đầu gồm 12 xã: Phước An, Phước Hiệp, Phước Hòa, Phước Hưng, Phước Lộc, Phước Long, Phước Nghĩa, Phước Quang, Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Thành, Phước Thuận.<ref>{{Chú thích web|url=https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-41-HDBT-thanh-lap-huyen-thuoc-tinh-Nghia-Binh-43116.aspx|title=Quyết định 41-HĐBT về việc thành lập huyện thuộc tỉnh Nghĩa Bình|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|accessdate =}}</ref>.
 
Ngày [[23 tháng 9]] năm [[1981]], chia xã Phước Long thành hai xã lấy tên xã Phước Long và xã Phước Thạnh; chia xã Phước Thành thành ba xã lấy tên là xã Canh Hiển, Canh Vinh và Phước Thành; sáp nhập xã Canh Hiển và xã Canh Vinh của huyện Tuy Phước vào huyện Vân Canh.
43.071

lần sửa đổi